Trường nội trú tốt Cung cấp khóa học AP tốt Giảng dạy lớp 9-12
Hỗ trợ tài chính
The Frederick Gunn School có hỗ trợ tài chính cho gia đình người Việt Nam không?
Không
PHÂN TÍCH CHI PHÍ

Các trường khác nhau sẽ có cách trình bày tổng chi phí dành cho gia đình khác nhau. Bảng dưới đây giới thiệu chi tiết từng khoản mục và cung cấp cho bạn thông tin tổng quát về chi phí dự kiến tại The Frederick Gunn School.

Tổng

$70,700

Thông tin chi tiết (USD)

Học phí & Phí nhập học $70,700
Công nghệ Bắt buộc
Bảo hiểm sức khỏe Bắt buộc
Đồng phục Bắt buộc
Sách Bắt buộc
Chi phí Trung tâm y tế Bắt buộc
Tổng $70,700

Bao gồm: Chi phí này đã bao gồm trong tổng chi phí $

Bắt buộc: Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị khoản phí này

Tự chọn: Học sinh có thể trả chi phí này dựa vào nhu cầu cá nhân

Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Bạn có câu hỏi về Trường?
Trang web chính thức

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng