Ngành dự bị đại học Giảng dạy nghệ thuật xuất sắc Thể thao đẳng cấp thế giới

Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2022 2021 2020 2019 2017 Tổng
1 Princeton University 1 2 2 2 7
2 Massachusetts Institute of Technology 1 1 2
3 Stanford University 1 1 1 3
3 Yale University 2 2
3 Harvard College 1 1 2 4
6 University of Chicago 2 1 3
7 University of Pennsylvania 1 2 3
7 Johns Hopkins University 1 1
10 Northwestern University 2 2 1 5
10 Duke University 1 1 2
12 Dartmouth College 3 1 4
13 Vanderbilt University 1 2 3 2 3 11
13 Brown University 1 3 1 1 6
15 Rice University 1 1 2
15 Washington University in St. Louis 1 2 1 1 5
17 Cornell University 2 1 1 4
18 Columbia University 1 1 2
18 University of Notre Dame 1 1 2 1 1 6
20 University of California: Berkeley 1 3 4
20 University of California: Los Angeles 2 1 1 4
22 Georgetown University 3 2 1 1 1 8
22 Carnegie Mellon University 1 1 2
22 Emory University 2 2 3 2 1 10
25 University of Michigan 1 1 2
25 New York University 3 4 1 4 12
25 University of Southern California 1 1 2 2 1 7
25 University of Virginia 1 1 6 8
29 Wake Forest University 4 3 4 11
29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 4 4 9
29 University of Florida 10 6 12 10 8 46
32 Tufts University 1 1
34 University of California: San Diego 1 1 2
36 Boston College 1 2 3
38 University of Texas at Austin 1 1 2
38 University of California: Davis 1 2 1 2 6
38 University of Wisconsin-Madison 1 1
40 College of William and Mary 1 1 1 3
41 Boston University 2 3 2 7
44 Brandeis University 1 1
44 Tulane University 3 1 1 5
44 Case Western Reserve University 2 2
44 Northeastern University 1 2 2 1 6
44 Georgia Institute of Technology 1 3 1 1 2 8
47 University of Illinois at Urbana-Champaign 2 2
49 University of Georgia 3 1 2 6
49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1
51 Villanova University 1 1 1 3 6
51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 2 1 4
51 Purdue University 1 1 2
55 Santa Clara University 1 1
55 University of Miami 1 6 1 2 1 11
55 University of Washington 2 1 3
55 Florida State University 7 25 14 14 60
57 Penn State University Park 1 1 1 3
58 University of Maryland: College Park 1 1 2
62 Virginia Polytechnic Institute and State University 3 1 1 5
62 Syracuse University 1 2 2 5
62 Rutgers University 1 1
62 University of Pittsburgh 1 1
62 George Washington University 5 2 1 5 3 16
68 University of Minnesota: Twin Cities 1 1
70 University of California: Santa Cruz 1 1 2
72 Fordham University 1 1
72 North Carolina State University 2 2
72 American University 4 1 2 2 9
72 Indiana University Bloomington 2 2 4
72 Southern Methodist University 3 2 2 2 1 10
77 Clemson University 1 2 2 4 9
77 Loyola Marymount University 1 1
83 Stevens Institute of Technology 1 1
89 Colorado School of Mines 1 1
89 Elon University 2 2 4
89 Howard University 1 1 2
89 Texas Christian University 3 1 1 1 6
89 University of Delaware 1 1 2
97 Auburn University 5 7 4 16
97 University of South Florida 1 10 5 16
104 University of Tennessee: Knoxville 2 1 3
104 University of Colorado Boulder 1 1 3 2 7
105 University of Utah 1 1
105 University of Oregon 1 1
105 Drexel University 1 1
105 University of San Francisco 1 1
105 Miami University: Oxford 1 1
105 University of Arizona 1 2 3
105 Rochester Institute of Technology 1 1
115 University of South Carolina: Columbia 4 4 5 13
118 Iowa State University 1 1
121 Temple University 1 1
121 University of Vermont 1 1
127 Samford University 1 1 2
137 University of Alabama 2 2 3 5 12
137 DePaul University 1 1
137 University of Central Florida 4 1 2 7
137 University of Kentucky 1 1
151 Florida International University 2 1 3
151 University of Mississippi 2 2 4
151 James Madison University 1 1
151 Colorado State University 2 2
151 University of Cincinnati 1 1
166 University of Hawaii at Manoa 1 1
182 University of Louisville 1 1
182 Belmont University 2 2
194 Mississippi State University 1 1
202 Florida Institute of Technology 1 1
234 Wilkes University 1 1
234 Georgia State University 1 1
263 University of North Florida 3 2 3 8
263 Florida Atlantic University 4 1 2 7
299 Middle Tennessee State University 1 1
Liberty University 1 1 2
Florida Gulf Coast University 1 2 1 4
Saint Leo University 1 1
Clark Atlanta University 1 1
Georgia Southern University 2 1 3
Tổng 130 người 145 người 123 người 96 người 68 người
2023 Xếp hạng Đại học 2022 2021 2020 2019 2017 Tổng
1 Williams College 1 1
2 Amherst College 1 1 2
5 Wellesley College 3 3
6 Bowdoin College 1 1
6 United States Naval Academy 1 2 1 1 1 6
11 Middlebury College 1 1
11 Washington and Lee University 1 3 1 2 7
15 Davidson College 1 1 3 5
18 Haverford College 1 1 2
18 United States Air Force Academy 2 1 2 1 1 7
18 Wesleyan University 1 1
18 University of Richmond 2 2
18 Colgate University 1 1
22 United States Military Academy 1 1
25 Bates College 1 1
31 Kenyon College 1 1 2
36 Oberlin College 1 1
37 Occidental College 1 1
37 Bucknell University 1 1 1 3
39 Trinity College 2 2
39 Lafayette College 1 1
39 Skidmore College 1 1 2
51 Spelman College 2 2
51 The University of the South 2 1 1 2 6
51 Dickinson College 1 1
55 Rhodes College 1 1
55 Wabash College 1 1
70 Wofford College 1 1
76 New College of Florida 1 1 2
85 Washington College 1 1
120 Roanoke College 1 1
124 Presbyterian College 1 1
130 Monmouth College 1 1
130 Meredith College 1 1
130 Eckerd College 2 2
149 University of Mary Washington 1 1
Warren Wilson College 1 1
Wartburg College 1 1
ave maria university 1 1
Tổng 17 người 21 người 17 người 9 người 14 người
2022 Xếp hạng Đại học 2022 2021 2020 2019 2017 Tổng
2 University of British Columbia 1 1
12 Dalhousie University 1 1
Tổng 1 người 1 người 0 người 0 người 0 người
2022 Xếp hạng Đại học 2022 2021 2020 2019 2017 Tổng
Tổng

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng