Sunrise Christian Academy provides a broad base of educational possibilities so that students will be able to live in community as the body of Christ and live as emissaries to the world. In order to do that, Sunrise Christian Academy will train minds to think after the ways of truth. Students will understand that the Bible provides a standard for truth not only for each independent classroom discipline, but for time and eternity.
18 University of Notre Dame 1 người
51 University of Miami 1 người
72 Baylor University 1 người
75 Michigan State University 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(305)821-5841
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$7,500
Số người
71
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:14
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
小众宗教
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng