Chú trọng năng lực lãnh đạo Ý thức mạnh mẽ về danh dự tập thể Giáo trình phong phú
THÀNH PHỐ LỚN GẦN ĐÓ
Boston Massachusetts

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022)
11,614
Chi phí sinh hoạt
Cao hơn mức trung bình   54%
CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC GẦN ĐÓ
The MacDuffie School
Massachusetts
Westminster School
Connecticut
Avon Old Farms School
Connecticut
Miss Porter's School
Connecticut
Forman School
Connecticut
Woodstock Academy
Connecticut
Eagle Hill School
Massachusetts
The Rectory School
Connecticut
Cheshire Academy
Connecticut
The Taft School
Connecticut
Pomfret School
Connecticut
The Woodhall School
Connecticut
Choate Rosemary Hall
Connecticut
Salisbury School
Connecticut
Eaglebrook School
Massachusetts
Deerfield Academy
Massachusetts
The Bement School
Massachusetts
Rumsey Hall School
Connecticut
Westover School
Connecticut
Berkshire School
Massachusetts
The Hotchkiss School
Connecticut
The Glenholme School
Connecticut
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.
Bạn có câu hỏi về Trường?
Trang web chính thức

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng