San Francisco Christian School is operated as a ministry of Calvary Baptist Church of San Francisco, California. At San Francisco Christian School our goal is to mold a well-rounded person who demonstrates academic excellence, and who displays the spiritual and social maturity to glorify God and bring honor to his country. All subjects are taught from a biblical, conservative, fundamentalist point of view. We stress personal salvation through Jesus Christ, wholesome Christian living, obedience to the Word and will of God, and using talents and gifts for the glory of God. San Francisco Christian School's purpose is the teaching and training of young people in regular academic subjects from a biblical perspective. We seek to meet the spiritual and educational needs of each child. San Francisco Christian School is dedicated to the philosophy that Christian education is the only truly valid education. True education must be administered in a spiritual atmosphere and must recognize God as the supreme source of all knowledge and wisdom.
San Francisco Christian School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
415-586-1117
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
$18,000
Số người
225
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:15
Học sinh quốc tế
15%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
20%
SAT
1690/2400
Năm thành lập
1971
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (2)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng