THÀNH PHỐ LỚN GẦN ĐÓ
Boston Massachusetts

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022)
11,614
Chi phí sinh hoạt
Cao hơn mức trung bình   54%
CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC GẦN ĐÓ
The Governor's Academy
Massachusetts
Brooks School
Massachusetts
Phillips Academy Andover
Massachusetts
Landmark School
Massachusetts
St. Paul's School
New Hampshire
Middlesex School
Massachusetts
Groton School
Massachusetts
Lawrence Academy
Massachusetts
Concord Academy
Massachusetts
High Mowing School
New Hampshire
Brewster Academy
New Hampshire
The Fessenden School
Massachusetts
Tilton School
New Hampshire
Milton Academy
Massachusetts
Dana Hall School
Massachusetts
Applewild School
Massachusetts
Hampshire Country School
New Hampshire
Proctor Academy
New Hampshire
Cushing Academy
Massachusetts
Hillside School
Massachusetts
St. Mark's School
Massachusetts
Fay School
Massachusetts
New Hampton School
New Hampshire
CATS Academy Boston
Massachusetts
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng