Marquette Catholic High School is an educational community that promotes academic excellence rooted in Gospel values and the Catholic faith. We are an institution that values each student as an individual with unique intellectual, spiritual, emotional, physical, and social needs. As such, we are also committed to maintaining and extending a welcoming spirit to students of all religious traditions. Our goal is to challenge our students academically, to deepen their faith, and thus enable them to responsibly serve their families, civic and church communities.
1 Princeton University 1 người
4 Stanford University 1 người
4 University of Chicago 1 người
8 Duke University 1 người
12 Dartmouth College 1 người
14 Brown University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
15 Washington University in St. Louis 1 người
18 Rice University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
20 University of California: Berkeley 1 người
21 Georgetown University 1 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
23 University of California: Los Angeles 1 người
23 University of Southern California 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Wake Forest University 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
32 New York University 1 người
34 College of William and Mary 1 người
36 Georgia Institute of Technology 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
39 University of California: San Diego 1 người
41 Boston University 1 người
41 Tulane University 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
47 University of Florida 1 người
51 University of Miami 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
52 Pepperdine University 1 người
52 University of Texas at Austin 1 người
52 University of Washington 1 người
57 University of Connecticut 1 người
61 Syracuse University 1 người
61 University of Georgia 1 người
66 Fordham University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
69 University of Minnesota: Twin Cities 1 người
70 Texas A&M University 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Colorado School of Mines 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
75 Michigan State University 1 người
86 Marquette University 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
89 University of Vermont 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Loyola University Chicago 1 người
19 Colgate University 1 người
29 United States Air Force Academy 1 người
47 Gettysburg College 1 người
Phương thức liên hệ
Điện thoại
(219)873-1325
Email
Bang
Thông tin cơ bản
3
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại ô
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
297
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
90%
SAT
1690/2400
Năm thành lập
1886
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng