Leland was built in 1966 for $3.6 million. Aaron Seandel was the first principal. Leland sits on 35 acres, sharing a boundary with Bret Harte Middle School.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
-
Email
Bang
Thông tin cơ bản
20
Không hỗ trợ
Ngoại trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
1800
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:31
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1860/2400
Năm thành lập
1967
Diện tích trường
35 mẫu Anh
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng