Holy Ghost Preparatory School, founded by members of the Congregation of the Holy Ghost, the Spiritans, is a private Catholic school dedicated to the quality education of college-bound young men. With Christ at the center, Holy Ghost Preparatory School aspires to form young men morally, intellectually, and spiritually in the Spiritan tradition. This tradition fosters the development of community in "one heart and one mind," the cultivation of each student's unique gifts, academic excellence, and generous service to the poor.
3 Yale University 1 người
4 University of Chicago 1 người
7 Massachusetts Institute of Technology 1 người
8 Duke University 1 người
9 University of Pennsylvania 1 người
10 Johns Hopkins University 1 người
12 Dartmouth College 1 người
12 Northwestern University 1 người
15 Cornell University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
18 Rice University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
21 Emory University 1 người
21 Georgetown University 1 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 Boston College 1 người
32 New York University 1 người
33 University of Rochester 1 người
36 Georgia Institute of Technology 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
41 Boston University 1 người
41 Rensselaer Polytechnic Institute 1 người
41 Tulane University 1 người
47 Lehigh University 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
51 University of Miami 1 người
52 Pepperdine University 1 người
57 George Washington University 1 người
57 University of Connecticut 1 người
57 University of Maryland: College Park 1 người
61 Clemson University 1 người
61 Southern Methodist University 1 người
61 Syracuse University 1 người
66 Fordham University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
72 American University 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 University of Delaware 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
86 Marquette University 1 người
89 SUNY University at Binghamton 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
1 Williams College 1 người
3 Swarthmore College 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
12 Vassar College 1 người
14 Hamilton College 1 người
19 Colgate University 1 người
32 Bucknell University 1 người
32 College of the Holy Cross 1 người
32 University of Richmond 1 người
37 Lafayette College 1 người
40 Dickinson College 1 người
40 Franklin & Marshall College 1 người
47 Gettysburg College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(215)639-2102
Email
Thông tin cơ bản
20
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường nam sinh
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$19,500
Số người
461
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
SAT
1855/2400
Năm thành lập
1897
Diện tích trường
50 mẫu Anh
Quy mô lớp học
17
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng