Girard College is a private boarding school for academically capable students, grades 1 through 12, from families with limited financial resources, each headed by a single parent or guardian. All Girard students receive full scholarships to take part in the school's strong academic program, and to live safely on its enclosed 43-acre campus in Philadelphia, Pennsylvania. Students participate in athletics, clubs, music, community service, and Philadelphia's cultural and recreational life. Qualified applicants are accepted based on school performance, recommendations, testing, visit, and interviews.
Girard College, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
1 Princeton University 1 người
3 Yale University 1 người
4 Stanford University 1 người
4 University of Chicago 1 người
9 University of Pennsylvania 1 người
23 University of Southern California 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 1 người
34 College of William and Mary 1 người
41 Boston University 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
47 Penn State University Park 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
52 University of Washington 1 người
57 University of Connecticut 1 người
61 Syracuse University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Michigan State University 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
14 Wesleyan University 1 người
25 Bryn Mawr College 1 người
35 Mount Holyoke College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(215) 787-2620
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Nội trú
1-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
302
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Học sinh quốc tế
5%
Tỷ lệ học sinh nội trú
100%
Tỷ lệ giáo viên cao học
65%
SAT
1500/2400
Năm thành lập
1848
Điểm chuẩn
SAT
Diện tích trường
43 mẫu Anh
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng