The mission of Fort Worth Country Day is to foster the intellectual, physical, emotional, and ethical development of capable students through an academically rigorous college preparatory program that integrates the arts and athletics. The purpose of Fort Worth Country Day is to inspire the passion to learn, the courage to lead, and the commitment to serve.
7 Massachusetts Institute of Technology 1 người
8 Duke University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
23 University of Southern California 4 người
32 New York University 1 người
41 Tulane University 1 người
61 Southern Methodist University 9 người
61 University of Georgia 2 người
66 Fordham University 1 người
72 Baylor University 7 người
75 Colorado School of Mines 1 người
82 University of Iowa 2 người
86 University of Tulsa 1 người
96 University of Alabama 6 người
14 Washington and Lee University 1 người
43 Trinity College 2 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(817)302-3209
Email
Bang
Thông tin cơ bản
22
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Kindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$22,000
Số người
1113
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:8
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
57%
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng