Design and Architecture Senior High(DASH) is an award-winning Miami Dade County public magnet school with a one-of-a-kind art and design curriculum complemented by rigorous academics. DASH students acquire life and professional skills in authentic contexts that challenge and stimulate their individual abilities and personal goals. "Education by Design" represents the philosophy of the school, which offers programs in architecture, industrial design, fashion design, visual communication (graphics), and entertainment technology (film). These programs are developed and taught by a dedicated team of industry and design professionals. DASH was named America's #1 magnet school by U.S. News & World Report in 2012 and has ranked among the top high schools nationally for the past decade.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
-
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
N/A
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1700/2400
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng