C FS Tổng hợp
C Tốt nghiệp
C Học thuật
B- Ngoại khóa
A Cộng đồng
暂无 Đánh giá
The Concordia Preparatory School community embraces diversity among its members. We take tremendous pride in uncovering and nurturing the unique, God-given gifts within each member of our diverse community of learners.
Concordia Preparatory School MD, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
10 Johns Hopkins University 1 người
12 Northwestern University 1 người
14 Brown University 1 người
26 University of Virginia 1 người
36 Georgia Institute of Technology 1 người
47 Northeastern University 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
57 George Washington University 1 người
57 University of Maryland: College Park 1 người
60 Worcester Polytechnic Institute 1 người
61 University of Georgia 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
69 University of Minnesota: Twin Cities 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
72 American University 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 University of Delaware 1 người
75 University of Massachusetts Amherst 1 người
96 University of Alabama 1 người
99 Drexel University 1 người
40 Franklin & Marshall College 1 người
47 Gettysburg College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
410-825-2323
Bang
Thông tin cơ bản
2
Không hỗ trợ
Ngoại trú
6-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
$13,500
Số người
221
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:7
Học sinh quốc tế
9%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
40%
SAT
1180
Năm thành lập
1965
Điểm chuẩn
IELTS
Hình thức phỏng vấn
Skype
Quy mô lớp học
14
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng