Christbridge Academy, founded in 1981, is a private Christian school located just east of Los Angeles, California in the city of Azusa. Christbridge offers kindergarten through 12th grade in an environment where being educated is a vital life experience blending excellence with enthusiasm. The attitude that underlines each course is to give students an opportunity to learn to explore and discuss concepts and ideas within the framework of their personal development. Consistent challenge is provided so they may learn to be thinkers as well as gain knowledge, thus arriving at a well established basis of values and beliefs.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
-
Email
Bang
Thông tin cơ bản
5
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$19,800
Số người
120
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:6
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1981
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng