An early college provides high school-age students a “seamless” pathway from high school to college. Housed on the HCCS campus, with articulated sharing of space and staff, CECHS allows the high school student to gradually integrate into college course work through his or her traditional high school degree plan. This integration requires dual enrollment, with the student having to show mastery of the knowledge and skills necessary for success
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
-
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
450
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1993
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng