Trường đồng giáo dục公校: 9-12
Trường đồng giáo dục类型: Trường đồng giáo dục
Trường đồng giáo dục位置: Thành phố
ELL课程的学习者不仅包括英语作为第二语言的学习者,也包括母语为英语的英语学习者ELL: N/A
Trường đồng giáo dục人数: 1300
Trường đồng giáo dục师生比: 1:14
国际生: N/A
Trường đồng giáo dục有证教师: 有证教师: N/A
F1SEVP: F1
SAT
Tạm thời không có dữ liệu
Chương trình AP
Tạm thời không có dữ liệu
升学率
Tạm thời không có dữ liệu
MCAS
Tạm thời không có dữ liệu
Thông tin cơ bản
更新中
Không hỗ trợ
公校
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
N/A
Số người
1300
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:14
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng