It is the mission and purpose of the Carden Country School to glorify God by providing a traditional, Christ-centered education that will nurture students to become spiritually minded, academically versed, socially balanced and equipped to make a positive impact in their community.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(206)842-6510
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Grades Kindergarten-8
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
37
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:5
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng