Brito Miami Private School is a coeducational bilingual private school founded with the objective of integrating all of its members within this great American Society. As a basic principle, our school will give students an opportunity to develop moral, social and democratic values on an intellectual level during their daily activities. We believe in a strong education, which requires that students make a determined effort to take every opportunity toward their own fulfillment as an individual and a member of the community.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(305)448-1463
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten - 12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
345
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:18
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng