The British School of Chicago is a well resourced school that enjoys an excellent teacher student ratio and an exciting vibrant learning focus. The school's mission is concise - to inspire world class learning in all areas, from the academic program to the rich and diversified extra-curricular opportunities. The school's unique and international style has become popular amongst a wide variety of American, British and international families in the Chicago metro area. Opened in 2001 enrolment has reached over 700 students with more than thirty nationalities of students represented. The diversity of the student body is not merely respected but cherished, celebrated and embraced.
Phương thức liên hệ
Điện thoại
(773)506-2097
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Nursery/Preschool-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
862
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:9
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
2001
Quy mô lớp học
20
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng