Our purposes at Brentwood Baptist Christian Academy is to train children and adults in the worshipping arts (music, dance, art, and drama) in order to prepare them to become future leaders in worship; to give our adult leaders a means to pass on their knowledge of the worshipping arts to others; to nurture, encourage, and challenge individuals that need more focused study than can be given in large groups. (orchestras, choirs, dance groups); to encourage the participation of experienced artists in the Worship Ministry of Brentwood Baptist Church; to strengthen and encourage relationships between BBC and the community; to provide a Christian environment in which to nurture and develop students
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(847)298-3399
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades Prekindergarten-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
90
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:11
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
浸信会
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng