Brehm Preparatory School is a coed boarding school for students who have complex learning disabilities and/or ADD. Brehm utilizes a holistic approach focusing on the academic, social, and emotional needs of each student. The curriculum is college-preparatory, with emphasis placed on teaching students to become independent learners and to develop self-advocacy skills. Brehm's mission is to empower students with complex learning disabilities to recognize and optimize their full potential.
Brehm Preparatory School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
618-457-0371
Bang
Thông tin cơ bản
更新中
Không hỗ trợ
Nội trú
6-12, PG
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$77,500
Số người
90
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:1
Học sinh quốc tế
10%
Tỷ lệ học sinh nội trú
92%
Tỷ lệ giáo viên cao học
37%
SAT
N/A
Năm thành lập
1982
Diện tích trường
100 mẫu Anh
Quy mô lớp học
5
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Ảnh về trường (8)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng