Bishop Verot Catholic High School is a Catholic community of learning for young men and women in the Diocese of Venice. The mission of Bishop Verot Catholic High School is to build a Catholic community of faith and learning in the Salesian tradition, devoted to educating minds and hearts, dedicated to service, and centered on Christ.
4 Columbia University 1 người
10 Johns Hopkins University 1 người
15 Cornell University 1 người
15 Vanderbilt University 1 người
18 University of Notre Dame 1 người
21 Emory University 1 người
21 Georgetown University 1 người
27 Wake Forest University 1 người
30 Boston College 1 người
47 Northeastern University 1 người
57 University of Connecticut 1 người
61 Clemson University 1 người
66 Fordham University 1 người
66 University of Pittsburgh 1 người
75 Michigan State University 1 người
96 University of Alabama 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
25 Colorado College 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(239)274-6747
Email
Bang
Thông tin cơ bản
17
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9 - 12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$11,400
Số người
637
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:14
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1962
Quy mô lớp học
24
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng