C FS Tổng hợp
C Tốt nghiệp
B- Học thuật
A- Ngoại khóa
B+ Cộng đồng
暂无 Đánh giá
Bishop Alemany strives to develop a community of intellectually accomplished persons who are conscientious leaders and morally courageous agents of peace and justice. In fulfillment of the Church's mission of Catholic education and in response to parental concern, Bishop Alemany High School exists to bring Jesus and His message into the formal educational experience of its students. As a Christian community, Bishop Alemany is rooted in love, which bears fruit in its members' cooperation, understanding, concern, goals and service.
Bishop Alemany High School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
818-365-3925
Bang
Thông tin cơ bản
19
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Học phí
$22,100
Số người
1000
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:16
Học sinh quốc tế
15%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1118
Năm thành lập
1947
Điểm chuẩn
SLEP
Hình thức phỏng vấn
Skype
Diện tích trường
40 mẫu Anh
Quy mô lớp học
25
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng