Berkeley Preparatory School is a PreK - Grade 12 co-educational independent day school located in Tampa, Florida. Berkeley educates the whole child by nurturing students' intellectual, emotional, spiritual and physical development so they may attain their highest potential. Our philosophy encompasses a balanced curriculum of academics and arts, clubs and activities, competitive sports and community service. An emphasis on academic excellence combined with a spirit of social responsibility engenders in students a new found confidence and shared sense of purpose. Students exchange ideas, study virtues and explore ethics as they define their attitudes and values.
Berkeley Preparatory School, Học thuật, Tất cả sinh viên đã tốt nghiệp, AP, IB, HOẠT ĐỘNG THỂ CHẤT, KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT | FindingSchool
3 Yale University 2 người
4 Columbia University 1 người
4 Stanford University 1 người
4 University of Chicago 3 người
8 Duke University 1 người
9 University of Pennsylvania 1 người
12 Dartmouth College 1 người
12 Northwestern University 1 người
14 Brown University 3 người
15 Cornell University 1 người
15 Vanderbilt University 4 người
15 Washington University in St. Louis 1 người
18 University of Notre Dame 2 người
20 University of California: Berkeley 1 người
21 Emory University 3 người
21 Georgetown University 2 người
23 University of Southern California 3 người
26 University of Virginia 5 người
27 Tufts University 2 người
27 Wake Forest University 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 2 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
32 New York University 1 người
34 Brandeis University 1 người
36 Georgia Institute of Technology 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
41 Tulane University 2 người
47 Northeastern University 1 người
47 University of Florida 4 người
51 University of Miami 4 người
57 George Washington University 2 người
61 Southern Methodist University 5 người
61 University of Georgia 3 người
72 American University 1 người
72 Baylor University 1 người
75 Indiana University Bloomington 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
96 Florida State University 10 người
96 University of Alabama 1 người
4 Pomona College 1 người
12 Vassar College 1 người
14 Washington and Lee University 1 người
19 Colby College 1 người
19 Colgate University 1 người
29 Barnard College 1 người
29 United States Air Force Academy 1 người
47 The University of the South 1 người
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
813-885-1673
Bang
Thông tin cơ bản
25
Không hỗ trợ
Ngoại trú
K-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$25,640
Số người
1320
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Học sinh quốc tế
1%
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1840/2400
Năm thành lập
1960
Điểm chuẩn
TOEFL
Quy mô lớp học
15
Tôn giáo
Giám mục
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng