The Bergen County Academies in Hackensack, New Jersey was among the 285 public and 50 private schools nationwide to be recognized as 2015 National Blue Ribbon Schools.
1 Princeton University 1 người
2 Đại học Harvard 1 người
7 Massachusetts Institute of Technology 1 người
8 Duke University 1 người
9 University of Pennsylvania 1 người
10 California Institute of Technology 1 người
12 Dartmouth College 1 người
15 Cornell University 1 người
20 University of California: Berkeley 1 người
23 Carnegie Mellon University 1 người
23 University of California: Los Angeles 1 người
23 University of Southern California 1 người
26 University of Virginia 1 người
27 Tufts University 1 người
29 University of Michigan 1 người
30 Boston College 1 người
30 University of North Carolina at Chapel Hill 1 người
32 New York University 1 người
33 University of Rochester 1 người
34 Brandeis University 1 người
37 Case Western Reserve University 1 người
39 University of California: San Diego 1 người
41 Boston University 1 người
41 Rensselaer Polytechnic Institute 1 người
41 Tulane University 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
47 Lehigh University 1 người
47 Northeastern University 1 người
47 Penn State University Park 1 người
47 University of Florida 1 người
51 University of Miami 1 người
52 Ohio State University: Columbus Campus 1 người
52 University of Texas at Austin 1 người
57 University of Connecticut 1 người
57 University of Maryland: College Park 1 người
60 Worcester Polytechnic Institute 1 người
61 Purdue University 1 người
61 Syracuse University 1 người
70 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 người
72 Rutgers University 1 người
75 Clark University 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
99 Drexel University 1 người
1 Williams College 1 người
14 Harvey Mudd College 1 người
22 United States Military Academy 1 người
23 Oberlin College 1 người
25 Bates College 1 người
25 Bryn Mawr College 1 người
25 Kenyon College 1 người
35 Mount Holyoke College 1 người
38 Union College 1 người
45 Bard College 1 người
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
18
Không hỗ trợ
Ngoại trú
9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
N/A
Số người
671
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
N/A
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
1839/2400
Năm thành lập
1951
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng