Belen Jesuit is a Catholic, Jesuit college preparatory school that aims at developing - through critical analysis and discussion of ideas - academically motivated young men. Our students are encouraged to strengthen their moral and religious principles and to commit themselves to lives of Christian values and service. By developing speaking and writing skills in both English and Spanish, Belen graduates are also prepared to live successfully as leaders in a multicultural community.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(305)223-8600
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Không hỗ trợ
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 6-12
Loại hình
Trường nam sinh
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
1411
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:12
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng