At Banyan School, our mission is to educate elementary and middle school students with learning disabilities by identifying individual strengths and abilities, continuously monitoring individual progress, and adapting the curriculum to meet each student's changing educational needs.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(973)439-1919
Email
Bang
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Grades Kindergarten-8
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
36
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:4
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng