Ascension of Our Lord School has been serving the children of Kensington by providing a quality education since September 11, 1905. We are proud of our past, focused on our future, making a world of difference. We are a multi-cultural school and bi-lingual ministry.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(215)739-6226
Email
Thông tin cơ bản
Ngoại trú
Grades Kindergarten-9
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
N/A
Số người
156
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:16
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng