Alleman High School is a Catholic educational community which strives to teach as Jesus taught. By our actions, values, and modeling, we exemplify a caring atmosphere in a faith-lived community. Alleman High School being mindful of the uniqueness of individuals and appreciative of the differences among us, provides the academic atmosphere and promotes educational experiences needed for each student to meet his/her potential.
18 University of Notre Dame 1 người
37 University of California: Santa Barbara 1 người
41 Tulane University 1 người
41 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 người
41 University of Wisconsin-Madison 1 người
61 Purdue University 1 người
75 Michigan State University 1 người
82 University of Iowa 1 người
86 Marquette University 1 người
89 University of Colorado Boulder 1 người
96 Saint Louis University 1 người
99 Loyola University Chicago 1 người
9 United States Naval Academy 1 người
14 Washington and Lee University 1 người
22 United States Military Academy 1 người
Phương thức liên hệ
Thông tin cơ bản
10
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Vùng ngoại thành
ESL
Không có
Học phí
$5,950
Số người
500
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:17
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
60%
SAT
N/A
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (2)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng