All Hallows High school is a private Catholic high school for young men, inspired by the vision of Blessed Brother Edmund Ignatius Rice, founder of the Congregation of Christian Brothers. At Hallows High School college preparatory school for young men in the heritage of Blessed Edmund Rice that develops students who are prepared to realize their fullest potential, who can effect positive change in society, who possess a lifelong desire to learn, and We do this by offering a challenging, structured curriculum.
Phương thức liên hệ
Trang web chính thức
Điện thoại
(718)293-4545
Bang
Thông tin cơ bản
7
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 9-12
Loại hình
Trường nam sinh
Vị trí
Thành phố
ESL
Không có
Học phí
$6,200
Số người
663
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:15
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
N/A
SAT
N/A
Năm thành lập
1909
Tôn giáo
Đạo Cơ đốc
Ảnh về trường (3)
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng