ACADEMIC INSTITUTE IS A COLLEGE-PREP SCHOOL WITH COLLEGE ADVISING AVAILABLE FOR ALL STUDENTS. WE OFFER A CAP AND GOWN GRADUATION CEREMONY IN A LOCAL MUSEUM. 100 % OF THE GRADUATING CLASS ENTERS COLLEGE.
Phương thức liên hệ
Điện thoại
(425)401-6844
Email
Bang
Thông tin cơ bản
8
Không hỗ trợ
Ngoại trú
Grades 7-12
Loại hình
Trường đồng giáo dục
Vị trí
Thành phố
ESL
N/A
Học phí
$16,000
Số người
25
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:3
Học sinh quốc tế
N/A
Tỷ lệ học sinh nội trú
N/A
Tỷ lệ giáo viên cao học
25%
SAT
N/A
Năm thành lập
1980
Quy mô lớp học
4
Tôn giáo
Trường phi tôn giáo
Số liệu của FindingSchool đến từ người dùng, trường học, cố vấn khách mời và số liệu công khai của Mỹ.

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng